T12首页 - - 交易所分析

LINK -

ChainLink+ 关注

 • 2544.16万

  24h交易量
 • 290.34亿

  24h交易额
 • 2.85%

  24h涨幅
 • 0.0041

  BTC
 • 163.34

  CNY
$23.01
T12最新价格根据交易量前三大交易所的最新价格加权统计
价格 交易所 时间
$22.98 Binance 08-01 18:20
$22.98 Huobipro 08-01 18:21
$22.99 Okex 08-01 18:20

成交量占比分析

交易对成交额占比

交易所成交额占比

兑换币种

查看更多 >>
兑换币种 报告交易量 报告成交额 占比 更新时间
usdt 1795.72万 4.06亿 70.85% 15 minutes ago
btc 349.41万 7938.57万 13.84% 15 minutes ago
eth 164.89万 3845.32万 6.71% 16 minutes ago
krw 107.04万 2322.01万 4.05% 15 minutes ago
busd 70.09万 1594.72万 2.78% 15 minutes ago
usdc 24.13万 542.13万 0.95% 15 minutes ago
eur 15.04万 322.64万 0.56% 15 minutes ago
gbp 3.02万 58.08万 0.10% 15 minutes ago
usd 2.37万 52.78万 0.09% 15 minutes ago
aud 1.38万 26.27万 0.05% 15 minutes ago

交易流动

查看更多 >>
交易所 折合USD交易量 折合交易额($) 占比(%) 更新时间
Binance 2.53亿 2.53亿 44.13% 15 minutes ago
Huobipro 7821.86万 7821.86万 13.64% 15 minutes ago
Okex 6825.04万 6825.04万 11.90% 15 minutes ago
Bitmart 6773.13万 6773.13万 11.81% 16 minutes ago
Upbit 2325.97万 2325.97万 4.06% 15 minutes ago
Bibox 1808.21万 1808.21万 3.15% 15 minutes ago
Kucoin 1264.06万 1264.06万 2.20% 15 minutes ago
Kucoin2 1256.86万 1256.86万 2.19% 15 minutes ago
Hitbtc2 845.94万 845.94万 1.48% 15 minutes ago
Hitbtc 845.90万 845.90万 1.48% 15 minutes ago

快速导航:LINK是什么|LINK最新消息|LINK创始人

返回顶部